Interview with Carmela Taicman [Hebrew]

16 שנים אחרי שעוררו  את עולם האמנות  הירושלמי עם סדרת אירועי “הערה”  פגשתי לשיחה  את חברי קבוצת סלה-מנקה  בבית הנסן, היום מרכז עיצוב, מדיה וטכנולוגיה. המבנה המקורי,  שתוכנן על ידי האדריכל קונרד שיק, שימש בית חולים למצורעים מאז 1887 עד שנת2000.

Link to the interview